Hívj minket!

+36 20 453 7644

csend@csend.hu

Csörgő Zoltán

Témáim:
Archetipológia és Átfogó szellemiség

Tanár, művelődésszervező diplomát szereztem az Eszterházy Tanárképző Főiskolán valamint mentálhigiénikus diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 

 A 90-es évek első felében újságíró voltam, majd fesztiválszervezőként dolgoztam Belgiumban. 1999-től öt éven át egy jövőkutató intézet, a Stratégiakutató Intézet kutatója, kutatásszervezője, 2000 és 2002 között programigazgatója, majd ügyvezetője voltam. Számos előadást tartottam hazai és külföldi konferenciákon a hagyomány és az információs társadalom, tudástársadalom kapcsolatáról. A United Nations Development Programme megbízásából 2004-ben fenntartható fejlődési stratégiákat írtam Albánia több térsége számára. 2005-ben a veszprémi Pannon Egyetemen tanítottam (Az e-közigazgatás gyakorlata).

A buddhizmussal és más vallásokkal, hagyományokkal és szellemi fejlesztő technikákkal immár két és fél évtizede igyekszem minél mélyebben megismerkedni, különösen azokkal a gyakorlatokkal – egészségmegőrzés, meditáció -, amelyek a mindennapi életben jelentenek támaszt. 

1990-ben egyike voltam A Tan Kapuja Buddhista Egyház alapítóinak. Havonta buddhista gyermekfoglalkozásokat,  nyaranta buddhista gyerektáborokat is szervezek, vezetek. A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán a Kína kultúrája tantárgyat oktatom, a mester-képzésen (MA) buddhista pedagógiát, buddhista ökológiát tanítok. 2009-2010-ben egyik szervezője voltam Őszentsége, a XIV. Dalai Láma 2010. szeptemberi magyarországi látogatásának. A következő hónapot a Himalájában töltöttem: idegenvezetőként csoportot vittem Tibetbe, Nepálba, Szikkimbe, Dardzsilingbe, Bhutánba.

Alakulásától 2012-ig a Göncöl Szellemtudományi Szabadegyetem Hagyomány Tanszékének voltam vezetője, itt A magyar hagyomány világképe címmel tartottam három éves előadássorozatot. Emellett a szabadegyetemen asztrológia és gyógyászat (főképp népi gyógyászat) témákban is tartottam még előadásokat. A Mantra Alternatív Természettudományi Szabadegyetemen archetipológiát adok elő (2011-ig a tudatkutatás történetét is), szimbólumkutatóként rendszeres előadó vagyok a Szintézis Szabadegyetemen is, továbbá az Integrál Akadémián, ahol az eurázsiai samanizmus jelenségeit mutatom be.

Rendszeresen publikálok a Természetgyógyász Magazinban, írtam a Modern Iskola című lapba és a Mentor Magazinba is, amelynek olvasószerkesztője is voltam. Újságíróként több mint ezer cikkem (riportok, interjúk, tudósítások, stb.) jelent meg napi-, heti- és havilapokban, tanulmányaimat pedig hazai és külföldi szakmai folyóiratokban (Cédrus, Magyar Napló, Ökotáj, Magyar Iparművészet, A falu, e-Világ, Interconnections, stb.), illetve tanulmánykötetekben publikáltam. Hét könyvet szerkesztettem, jelenleg több önálló köteten dolgozim. Hagyománytár című könyvsorozatomnak eddig két kötete jelent meg. 

Főbb érdeklődési és kutatási területeim: szimbólumok, szimbólumrendszerek, mitológia, archetípusok, ünnepek és szertartások, buddhista pedagógia, tudatkutatás. Előadásokat, előadássorozatokat tartok az egyetemes és magyar hagyomány témaköreiben, főleg a pogánynak tartott hagyományelemek és az évköri ünnepi hagyományok és ezek szimbólumai kapcsán, Ünnepek hídjai, szimbólumok kapui című, az országban Budapest mellett több városban is előadott előadássorozatom erről szól. 

2014 óta a hazai általános és középiskolai buddhista hittan/erkölcstan oktatás megszervezője, koordinátora lettem. Több iskolában magam is tanítok. 

Mindezek mellett Symbolon néven filmklubot vezetek, Lehetséges! címmel beszélgetőestet tartok, tanítok - az értékmentés, értékközvetítés jegyében. 2014 óta a Symbolon Intézet egyik alapítója és szakmai vezetője vagyok.